2021. szeptember 1-jén induló képzések

Színházi tánc szakirány

2021. 04.19.
Tisztelt  Felvételizők!
A járványügyi helyzetre tekintettel a felvételi vizsgák rendje a biztonságos lebonyolítás érdekében felülvizsgálat alatt van. A 2021. 05.15-re, személyes jelenléttel tervezett felvételi vizsga pontos beosztása folyamatban van.
A pontos beosztásról a behívólevelet a a jelentkezőknek április 30-ig a kapcsolattartásra megadott e-mail címükre küldjük meg.
Szíves türelmüket kérjük!

2021.03.11.

VÁLTOZÁS! Helyesbítés! 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A táncművész alapképzési szak színházi tánc szakirány első évfolyamára jelentkezhetnek:

az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően azok, akik

  1. a)    a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
  2. b)    a jelentkezéskor a köznevelésben legalább 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak,

érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.

A gyakorlati vizsga, irányított egyéni/csoportos vizsga: klasszikus balett, moderntánc és musical gyakorlatok és a felvételiző által előre betanult, szabadon választott koreográfiájának bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel, a színházi szakirány által felölelt táncműfajokban és táncstílusokban (musical, hip-hop, sztepp, street-jazz, moderntánc stb.), melyeknek pontos tartalmi követelményeit az www.mte.eu honlapon a Felvételi2021 menüpontban teszi közzé az MTE legkésőbb 2021. március 1-ig.

  1. 03. 01.

A jelentkező a gyakorlati vizsga időpontjáról és időbeosztásáról a felvi.hu-n megadott e-mail címére kap pontos tájékoztatást 2021. április 15-ig!

A vizsganap menetrendjének kialakítása érdekében előzetesen a gyakorlati vizsga 3. és 4. pontjához a hanganyagot, illetve társastáncos koreográfia esetén a választott zene jelölését (zene1 vagy zene2 vagy zene3) a jelentkezőnek kell megküldenie 2021. március 31-ig a tancmuvesz.szt@mte.eu címre. A könnyebb kezelhetőség érdekében egy jelentkező a megadott határidőig legfeljebb 1 levelet küldjön be, amelyhez legfeljebb 2 (tánczene, éneklés kísérőzenéje) fájlt csatol. A csatolt fájlok elnevezése a kért mintát kövesse!

A gyakorlati vizsganapon a vizsgázó az előre megküldött beosztás szerint bemutatja (az elemek sorrendje nem biztos, hogy az alább megadott):

  1. A vizsgáztató bizottság egyik tagja által összeállított klasszikus balett alapgyakorlatok betanulása és bemutatása.
  2. A vizsgáztató bizottság egyik tagja által összeállított moderntánc gyakorlatok és gyakorlatsorok, valamint musical koreográfia betanulása és bemutatása.
  3. Egy előre betanult, szabadon választott, a színházi tánc szakirány által felölelt táncműfajokban és táncstílusokban (musical, hip-hop, sztepp, street jazz, moderntánc, társastánc stb.). maximum 2 perces időtartamban előadott koreográfia bemutatása a vizsgázó által választott zenére.

 

 

Ha választott táncműfaj társastánc, kérjük a megadott három zeneszám közül válasszanak. A társastáncot választó vizsgázóknak a zeneválasztásukat a megadott 3 lehetőség közül a fenti címre, határidőig meg kell küldeni!

zene1:  https://drive.google.com/file/d/1HnOySusvGjifBTTU1Gc_KsqsCOXFirvr/view?usp=sharing

zene2:  https://drive.google.com/file/d/1KB8KnJfhBx3vxx3FR2pQwxPgpTZjLpUx/view?usp=sharing

zene3: https://drive.google.com/file/d/1mLuKbb-8gl4LOZPt6vQ2ouodYBbeSXxI/view?usp=sharing

 

A társastánctól eltérő műfajú koreográfia esetén a hanganyag mp3 formátumban megküldendő 2:00-2:10 perc időtartamra vágva.

A küldött fájl nevét a következők szerint kell megadni: vizsgázó vezetékneve_ keresztneve_választott táncstílus_2021.

  1. Egy előre betanult, szabadon választott, maximum 2 perces énekszám bemutatása zenekísérettel. A zenekíséret hanganyaga mp3 formátumban megküldendő 2:00-2:10 perc időtartamra vágva.

A küldött fájl nevét a következők szerint kell megadni: vizsgázó vezetékneve_ keresztneve_énekszámhoz_2021

  1. Általános motivációs elbeszélgetés.

A felvételi vizsga  során kötelező viselet:

lányok: dressz, harisnya vagy testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, moderntánc gyakorlatokhoz zokni, valamint ha a saját koreográfia megkívánja, ahhoz szükséges lábbeli.

fiúk:  hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, moderntánc gyakorlatokhoz zokni, valamint ha a saját koreográfia megkívánja, ahhoz szükséges lábbeli.

 

 

2021.01.08.

Figyelem, változás a vizsgadíj befizetés kapcsán! 

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MÁK 10032000 – 01493263 – 00000000 Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és “Felvételi” ! 
A befizetést követően levélben, a gazdasagi@mte.eu címre a következő adatokat kell megküldeni:  igazoló bizonylatot csatolva, számlakéréshez számlakérő neve, lakcíme és adóazonosító jele. 

2021.01.07.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2021. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )

2020.11.09.

A táncművész alapképzési szak színházi tánc szakirány első évfolyamára jelentkezhetnek:

az Nftv. 101. § (3) bekezdése alapján a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi vizsgát megelőzően azok, akik

  1. a MTE előkészítő képzésében utolsó előkészítő évfolyamot végzik,
  2. a jelentkezéskor a köznevelésben legalább 10. évfolyamon folytatják tanulmányaikat és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak,

érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében megszerzik és a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak, ha a képzés indulásának évében nem töltik be a 20. életévüket.

 

A gyakorlati vizsga, irányított egyéni/csoportos vizsga: klasszikus balett, moderntánc és musical gyakorlatok és a felvételiző által előre betanult, szabadon választott koreográfia bemutatása (max. 2 perc) zenekísérettel, a színházi szakirány által felölelt táncműfajokban és táncstílusokban (musical, hip-hop, sztepp, street-jazz, moderntánc, stb.), melyeknek pontos tartalmi követelményeit az www.mte.eu honlapon a Felvételi2021 menüpontban teszi közzé az MTE legkésőbb 2021. március 1-ig.A felvételi vizsga  során kötelező viselet:

lányok: dressz, harisnya vagy testhez simuló trikó és nadrág, (balett) gyakorló cipő, moderntánc gyakorlatokhoz zokni, valamint ha a saját koreográfia megkívánja, ahhoz szükséges lábbeli.

fiúk:  hosszú lábtrikó és testhez simuló trikó, (balett) gyakorlócipő, moderntánc gyakorlatokhoz zokni, valamint ha a saját koreográfia megkívánja, ahhoz szükséges lábbeli