2021. szeptember 1-jén induló képzések

Klasszikus balett szakirány ( MA 120 )

2021.03.01.

A 4 féléves tánctanár mesterképzési valamennyi szakirány felvételi vizsgája alkalmassági vizsga: szakmai jellegű motivációs elbeszélgetés, amelyet a járványveszélyre tekintettel személyes jelenlét nélkül valósítunk meg.

A szakmai jellegű motivációs elbeszélgetést motivációs levél helyettesíti, amelyet a szakiránynak megfelelően kell megküldeni legkésőbb 2021. június 1-ig:

A motivációs levél célja, hogy a felvételiző bemutassa:

 • hogyan nyilvánul meg a táncpedagógusi pályára való rátermettsége;
 • általános műveltségét és szakirányának megfelelő tájékozottságát;
 • hogyan kapcsolódnak össze a táncról eddig megszerzett ismeretei és műveltsége, és képes-e az összefüggésekre rávilágítani.

A 2021. június 1-jéig beküldendő motivációs levél megírásának szempontjai:

Az Ön által választott táncformanyelv helye és szerepe a nemzetközi és hazai táncművészetben:

 • klasszikus balett: A klasszikus balett lehetőségei és oktatási eredményei az alap- és középfokú művészeti oktatásban.
 • moderntánc: Tekintse át a modern és kortárs táncpedagógia vázlatos hazai történetét, alakulását az 1980-as évektől napjainkig, saját szakterületére koncentráltan. (Kiválaszthat egyes mozzanatokat, melyek tevékenységére is hatással lehettek.)
 • néptánc: a néptánctanítás/tanulás változása, esetleges átalakulása vagy megújulása az 1970-es évektől
 • társastánc: A társastánc  megjelenése az alapfokú művészeti oktatásban és változásai, átalakulása az 1970-es évektől.

 

Pedagógia és pszichológia:

 1. Indokolja meg, mi motiválja pedagógiai tanulmányai megkezdésére.
 2. Milyen területen (célból, formában) tanítana legszívesebben tánctanári tanulmányai befejeztével (alap-, közép- és/vagy felsőfokú művészeti oktatás). Indokolja meg, miért (pl: életkori csoport preferencia; tantárgy, tanítható ismeretanyag preferencia; lakóhely szerinti adottságok függvényében; egyéb). Amennyiben még nincs erről elképzelése, abban az esetben is vázolja fel, mennyit ismer saját szakterületének hazai oktatási / képzési lehetőségeiből.
 3. Àtgondolva saját, tanulóként megélt tapasztalatait valamely képzési intézményben (és / vagy azt megelőzően más tánctanulási keretek között), fejtse ki, mi az, amit változtatna, optimalizálna a jövőben, és miért?
 4. Válasszon egy nevelési helyzetet az alábbiak közül, és fejtse ki, Ön hogyan oldaná meg a helyzetet:
 • Felsős diákokat tanít órarendi keretek között táncra. A csoport nagyon passzív, néhányan le is ülnek már az óra elején tüntetőleg, és nem kapcsolódnak be az órába.
 • Egy nagyon tehetséges növendéke nem akar a versenyen indulni, mert úgy érzi, nem elég jó.
 • Osztályában egy hangadó, domináns fiú szünetben az egész osztály előtt nekiesett az egyik peremhelyzetben lévő, visszahúzódó osztálytársának, lökdöste és többször meg is ütötte.

 

A motivációs levél formai követelménye: legfeljebb 2 A/4-es oldal, 2,5-es margó, másfeles sortáv, 12-es Times New Roman betűvel (5-8000 leütés, szóköz nélkül).

Abban az esetben, ha a felvételiző 2021. februárban már beküldött motivációs levelet, és úgy ítéli meg, hogy az maradéktalanul megfelel a fent leírt szempontoknak, annak nem kell újra beküldenie azt.

 

2021.01.08.

Szak részletes tájékoztatója itt: https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=16245&elj=21a

Alkalmassági és gyakorlati vizsgák részletes tájékoztatása tavasszal várható.

2021.01.08.

Figyelem, változás a vizsgadíj befizetés kapcsán! 

Intézményi felvételi vizsga eljárási díja : 4.000 Ft
Befizetéshez számlaszám: MÁK 10032000 – 01493263 – 00000000 Közleménybe kérem beleírni: Jelentkező neve és “Felvételi” ! 
A befizetést követően levélben, a gazdasagi@mte.eu címre a következő adatokat kell megküldeni:  igazoló bizonylatot csatolva, számlakéréshez számlakérő neve, lakcíme és adóazonosító jele. 

2021.01.07.

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE a www.felvi.hu oldalon  2021. Február 15. 
(A dokumentumok – szükség esetén – postai úton is beküldhetők.  Erről tájékoztatás a felvi.hu oldalon. )