2021. február 1-jén induló képzések

Klasszikus balettművész ( MA )

klasszikusbalett-művész (Esti)

A klasszikusbalett-művész mesterképzési szakra jelentkezhetnek azok, akik

  1. a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon,
  2. b) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) szerint táncművész alapképzési szakon felsőfokú végzettséget szereztek,
  3. c) a Nftv. 101. § (10) bekezdése szerint az Állami Balett Intézetben táncművészeti képesítő oklevelet szereztek.

A klasszikusbalett-művész mesterképzési szak felvételi vizsgája alkalmassági és gyakorlati vizsga.

Az alkalmassági vizsga: a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat (átutalás közleményébe a felvételiző nevét fel kell tüntetni) a tanulmanyi@mte.eu címre a szakmai jellegű motivációs levél megküldése a  tancmuvesz.klba@mte.eucímre legkésőbb 2020. december 9-ig.

A gyakorlati szakmai vizsga a Vaganova-rendszer szerint teljes balett és emelés tananyag gyakorlatai, művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó balett részletének bemutatása.
A balett és emelés gyakorlat vizsgarész alól az MTF/MTE klasszikus balettművész/táncművész (klasszikus balett spec.) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető.
A balett részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsga értékelését a vizsgabizottság  – lehetőség szerint az utolsó két színházi évadban – készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny, stb. videó/DVD felvétel alapján végzi el.

A felvételt legkésőbb 2020.  december 9-ig lehet leadni az alábbi módokon:

1. Fizikai adathordozón (DVD) személyesen vagy postán az MTE Tanulmányi Osztályán vagy postacímén lehet leadni.

2. A felvételt online is le lehet adni. A felvételt nyilvános videomegosztóra, (youtube) kell feltölteni  és a feltöltött anyagot “nem nyilvános”(a linkkel bárki megnézheti) opciót kell választani. A felvételt elérő linket , a tancmuvesz.klba@mte.eu címmel kell megosztani.