Gimnázium és kollégium

Tantárgyi és vizsgakövetelmények

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom helyi tanterve

Magyar nyelv és irodalom-5-8. osztály követelményei

9-12. osztály irodalom osztályozó vizsgájának követelményei

9-12. osztály magyar nyelvtan követelményei

Kémia

Kémia helyi tanterve

Javító-osztályozó 7. osztály -_általános szervetlen kémia

Javító-osztályozó 8. osztály -_szervetlen kémia

Javító-osztályozó vizsgakövetelmények 9. osztály – általános_szervetlen_kémia

Javító-osztályozó vizsga 10. osztály – szervetlen-szerves kémia

Biológia

Biológia helyi tanmenete

Osztályozóvizsga követelmények 6. o.

Osztályozóvizsga követelmények 7. o.

Osztályozóvizsga követelmények 8. o.

Osztályozóvizsga követelmények 9. o.

Osztályozóvizsga követelmények 10. o.

Osztályozóvizsga követelmények 11. o.

Történelem

Történelem helyi tanmenete

Osztályozó vizsga követelményei történelemből 5-12. osztály részére

Matematika

Matematika helyi tanmenete

matematika követelményei 5-12. osztály részére

Fizika

Fizika helyi tanmenete

Osztályozóvizsga javítóvizsga követelményei fizikából 6-11. osztály részére

Földrajz

Földrajz helyi tanterve

Osztályozóvizsga_követelményei földrajzból a 6-10. osztályok számára

Angol

Angol_nyelv helyi tanmenete

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI az 5-8. osztály számára

Osztályozóvizsga anyaga angolból a 9-12. évfolyam számára

Német

Német nyelv helyi tanterve

Mozgásanatómia

Mozgásanatómia helyi tanterve

Természetismeretismeret

Természetismeret helyi tanterve

Osztályozóvizsga követelményei természetismeretből

Mozgóképkultúra-és médiaismeret

Mozgóképkultúra és médiaismeret helyi tanterve

Ének-zene

Ének-zene helyi tanterve

Zene osztályozóvizsga követelményei

Rajz és vizuális kultúra

Rajz és vizuális kultúra helyi tanterve

Osztályozóvizsga követelmények rajz és vizuális kultúrából

Zenetörténet

Zenetörténet helyi tanterve

Tánctörténet

Tánctörténet helyi tanterve

Művészettörténet

Művészettörténet helyi tanterve