Képzések

Vidéki Tehetségcentrum

Jelentkezési lap letölthető itt.
A jelentkezési lapokat a szitt.melinda@mte.eu e-mail címre várjuk.

Magyar Táncművészeti Egyetem Előkészítő Balett Stúdió Vidéki Tehetségcentrumok A Magyar Táncművészeti Egyetem Előkészítő Balett Stúdiója új oktatási programmal kezdte meg működését 2019 szeptemberében. A képzés fő célja az egyetem felsőfokú előkészítő szakmai képzésének I. évfolyamára történő felkészítés, valamint a művészetre való érzékenyítés, az egészséges életmódra és a mozgásra nevelés, valamint utánpótlás biztosítása a magyar táncművészet számára.
A vidékre kihelyezett Tehetségcentrumok kialakításának célja elsősorban a tehetségek felfedezése, gondozása, a szülők bevonása annak érdekében, hogy a valóban tehetséges gyerekek megkezdhessék tanulmányaikat a Magyar Táncművészeti Egyetemen.
A kihelyezett képzés óraszámai és oktatási programja igazodik az egyetemen működő Előkészítő Balett Stúdió tanmenetéhez. A képzésben való részvétel -mely az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak biztosított- felvételihez kötött, mellyel már előzetesen kiszűrhetők olyan adottságbeli problémák, melyek megakadályozzák a magasabb fokú
klasszikus balett tanulmányokat. Természetesen a gyerekek mozgásfejlődése eltérő, ezért a pedagógus véleménye alapján a további évfolyamokba is lehet csatlakozni a tehetségesnek ítélt gyerekeknek.

A programban való részvétel emeli az oktatók és az iskola rangját is, valamint közelebb hozza a gyerekeket és a szülőket a Magyar Táncművészeti Egyetemen folyó magas színvonalú képzéshez.
Szakmai képzésünk tematikáját és a képzés időpontjait a gyerekek és a családok igényeit szem előtt tartva, délutáni órák keretein belül valósítjuk meg.

A képzést felügyelő egyetemi vezető: Dr. Macher Szilárd egyetemi tanár, balettmester, az MTE Művészképzési rektorhelyettese.
A képzés szakmai vezetője: Szitt Melinda balettmester, egyetemi
mesteroktató, MTE Klasszikus Balett Tanszék:
– szitt.melinda@mte.eu, +36 70 652 0193

Oktatási programunk:
Általános iskola 1-2. osztály:
– Képességfejlesztés
– Klasszikus balett alapgyakorlatokat előkészítő gimnasztika

Általános iskola 3-4. osztály, előkészítő csoport:
– Képességfejlesztés
– Klasszikus balett alapjainak elsajátítása az egyetem által kidolgozott
tanmenet alapján
-Felkészítés az egyetem klasszikus balett tagozatára.
A gyerekek teljesítményét szövegesen értékeljük szakmai szempontok
alapján. Az egész éves tananyagról szerzett tudásukat év közben szülői
bemutató órákon, félévenkénti balettvizsgákon, év végén pedig az egyetem
Ifj. Nagy Zoltán Színháztermében fellépés keretében mutatják be,
csatlakozva az egyetemen működő Előkészítő Balett Stúdió csoportjaihoz.
Jelentkezési lap letölthető itt.
A jelentkezési lapokat a szitt.melinda@mte.eu e-mail címre várjuk.