Képzések

Balettművész BA

Intézet: Táncművészképző Intézet
Szakképzettség: táncművész
Végzettségi szint: alapfokozat (Bsc/BA)
Nyelv: magyar /angol
Tagozat: nappali / esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 6 félév
Megszerzendő kreditek száma: 180
Specialitás: a képzés minden szakirányban a gyermekkorban megkezdett tanulmányokra épül.

  • Képzési cél: olyan táncművészek képzése, akik
  • művészi adottságaik kibontakoztatásával képesek a táncművészetet aktívan művelni, azt személyes részvételükkel gazdagítani;
  • művészi és értelmiségi felkészültségüknél fogva képesek az ország táncművészeti kultúrájában aktív szerepet betölteni, és alkalmanként a magyar táncművészet értékeit nemzetközi fórumokon is reprezentálni;
  • a táncművészet régi és új alkotásait képesek a saját egyéniségükkel gazdagítva interpretálni közönség számára;
  • megfelelő technikai és elméleti képzettséggel rendelkezve vesznek részt az intézményekhez kötődő ill. a független művészeti életben;
  • felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Képzési program

A klasszikus balett szakirányon a szakmai képzés a Vaganova-rendszer alapján folyik, amely ötvöződik a Nádasi-féle metódussal, azaz a magyar balettoktatás hagyományaival. A szakmai felkészítés fontos állomásai az évközi ún. “kiskoncertek”, évente kb. 20 előadás, amelyek hozzájárulnak az életkornak és technikai tudásnak megfelelő színpadi gyakorlat megszerzéséhez. A képzés 5. félévének végén a hallgatók termi képesítővizsgát tesznek, a 6. félév pedig nyilvános vizsgakoncerttel zárul.

A hallgatók a klasszikus balett mellett a következő szakmai és elméleti tárgyakat tanulják: pas de deux, repertoár, színészi játék, modern tánc, modern társastánc, művészettörténet, zenetörténet, tánctörténet, mozgásbiológia, kulturális menedzselés.

Mintatanterv

Szakmai gyakorlat: az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a képző intézmény saját előadásain, valamint a professzionális színházak és együttesek produkcióiban közreműködve teljesítik a hallgatók.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből legalább középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.