Képzések

Klasszikus balett mesterszak

Intézet: Táncművészképző Intézet
Szakképzettség: okleveles klasszikus balettművész
Végzettségi szint: mesterfokozat (Msc/MA)
Nyelv: magyar / angol
Tagozat: nappali / esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120

Képzési cél: olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes balettművészek képzése, akik tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják kezelni. A balettművészek a „testükben tárolt” koreográfiákból alkotnak szintézist, ami a művészi fejlődés alapját jelenti mind saját maguk számára, mind a bemutatandó művet megalkotó koreográfus számára. A kulturális élet intézményeiben szolgáló és kezdeményező szerepet tudnak betölteni, képviselve a táncművészet sajátos értékeit. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Szakmai gyakorlat: személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat, melyet a hallgató színházban, együttesben teljesít.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú, C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Mintatanterv