Képzések

Néptáncművész mesterszak

Intézet: Táncművészképző Intézet
Szakképzettség: okleveles néptáncművész
Végzettségi szint: mesterfokozat (Msc/MA)
Nyelv: magyar
Tagozat: nappali / esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120

Képzési cél: olyan komplex művészi megnyilatkozásra képes néptáncművészek képzése, akik tánctechnikai felkészültségüket megszerzett elméleti tudásukkal egységben tudják kezelni. A néptáncművészek a tánc mellett komoly énektudással, népzenei és néprajzi ismeretekkel is rendelkeznek. Együttesi tagként és szólóművészként a magyar és az egyetemes tánckultúrát szolgálják és terjesztik. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Szakmai gyakorlat: személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat, melyet a hallgató színházban, együttesben teljesít.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert középfokú, C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Mintatanterv