Képzések

Tánctanár mesterszak - 120 kredites képzés

Intézet: Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet
Szakképzettség: okleveles tánctanár
Végzettségi szint: mesterfokozat (Msc/MA)
Nyelv: magyar
Tagozat: esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 60 illetve 120
Választható szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, színházi tánc, modern társastánc, divattánc

A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányaira azok jelentkezhetnek, akik

a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész vagy néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncművész BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
c) a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek.d)a 120 kredites tánctanár mesterszak néptánc szakirányra azok is jelentkezhetnek, akik bármely tanári szakon egyetemi vagy főiskolai oklevelet szereztek és emellett “B” kategóriás néptáncoktatói tanfolyami végzettséggel, vagy művészeti szakközépiskolai képzésben néptánc szakirányon szerzett néptáncos OKJ-szakképesítéssel rendelkeznek.

A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányára azok jelentkezhetnek, akik

a) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint táncpedagógus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
b) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
c) a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint táncelméleti szakíró szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá
d) valamely egyetemen vagy főiskolán felsőfokú végzettséget szereztek (egyetemi/főiskolai illetve BA/MA diploma).

A felvétel további feltétele az (1) rész a)-b), valamint a (2) rész b)-d) pontjaiban meghatározott jelentkezők esetében, egy részismeretek elvégzésére irányuló képzés teljesítése, a felvételi szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

A képzés célja: olyan tanárok felkészítése, akik képesek az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű egyéni és csoportos oktatásban megvalósuló alapfokú táncművészeti oktatásban, táncművészeti szakképzésben, a tánccsoportok területén a tánctanári feladatok ellátására. Ismerik a Nemzeti Alaptanterv szerinti művészetek műveltségi terület nevelési-oktatási feladatait; képesek táncórák, iskolai tánccsoportok vezetésére, felnőttképzésben tánciskolai foglalkozások tartására; alkalmasak a pedagógiai és táncszakmai kutatások, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására; képesek az oktatáshoz szükséges nyilvános előadások létrehozására.

Képzési program

Szakmai gyakorlat: személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat, melyet a hallgató színházban, együttesben teljesít.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Mintatanterv