Képzések

Tánctanár mesterszak – 60 kredites képzés

Intézet: Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet
Szakképzettség: okleveles tánctanár
Végzettségi szint: mesterfokozat (Msc/MA)
Nyelv: magyar
Tagozat: esti
Finanszírozás: államilag támogatott / költségtérítéses
Képzési idő: 2 félév
Megszerzendő kreditek száma: 60
Választható szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, színházi tánc, modern társastánc, divattánc

A 60 kredites tánctanár mesterszakra azok jelentkezhetnek,

  • akik a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti táncpedagógus szakon végeztek. A bemenet kizárólag a végzettség szerinti szakirányon lehetséges.

A képzés célja: olyan tanárok felkészítése, akik képesek az iskolarendszerű és a nem iskolarendszerű egyéni és csoportos oktatásban megvalósuló alapfokú táncművészeti oktatásban, táncművészeti szakképzésben, a tánccsoportok területén a tánctanári feladatok ellátására. Ismerik a Nemzeti Alaptanterv szerinti művészetek műveltségi terület nevelési-oktatási feladatait; képesek táncórák, iskolai tánccsoportok vezetésére, felnőttképzésben tánciskolai foglalkozások tartására; alkalmasak a pedagógiai és táncszakmai kutatások, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására; képesek az oktatáshoz szükséges nyilvános előadások létrehozására.

Képzési program

Szakmai gyakorlat: személyre szabott szakmai-színpadi gyakorlat, melyet a hallgató színházban, együttesben teljesít.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Mintatanterv