Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Információk a könyvtárról, a szaklevéltárról és a kutatóközpontról

A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtára jogelődjei az Állami Balett Intézet Általános Iskolája és Gimnáziuma Szakkönyvtára (alapítva: 1961) és az Állami Balett Intézet Metodikai Kabinetje (alapítva: 1968) voltak.

A szakkönyvtár vezetői: 1961-65 Berecz Lászlóné, 1966-70 dr. Dudich Endréné, 1970-87 dr. Dudich Endréné és Tálasi István. A Metodikai Kabinet vezetői: 1968-81 dr. Lugossy Emma, 1981-83 Balogh Andrásné Bozóki Lilla, 1983-87 Konrád Ludovika Gabriella. A két gyűjtemény egyesítéséből 1987-ben Konrád Ludovika Gabriella vezetésével hoztak létre főiskolai könyvtárat. 1993-2010-ig Bíróné Tóth Irén volt, 2011-től Herke Péter a könyvtár vezetője.

A gyűjtemény kezdetektől az egyetem (korábban főiskola) székhelyén, az Andrássy út 25. szám alatti Dreschler-palotában működött. 2001-ben a főiskolával együtt költözött a Columbus utcai campus főépületének alagsorába. 2011 novemberében a könyvtár teljes állományát a campuson belül új épületbe, s azon belül szakmai szempontok szerint kialakított, korszerű környezetbe helyeztük át. A könyvtár 2011. december 9-én felvette Vályi Rózsi tánctörténész, az Állami Balett Intézet alapító tanára nevét. 2016. február 1-től egyetemi könyvtár.

A Vályi Rózsi Könyvtár középiskolai, felsőoktatási és szakkönyvtári feladatokat ellátó nyilvános intézményi könyvtár. Alapfeladata a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak, diákjainak és dolgozóinak dokumentumokkal és információkkal való ellátása, de a könyvtárba beiratkozhat bárki, aki a könyvtárhasználat szabályait elfogadja.

A könyvtár teljes állománya több mint 35 ezer dokumentumot ölel fel. Gyűjtőköre elsősorban a táncművészettel és tánctudománnyal, táncpedagógiával, illetve az egyetemen folyó oktatás egyéb területeivel (zene- és művészettörténet, színház- és filmművészet, médiatudomány, esztétika, pedagógia, pszichológia, szociológia, néprajz, élettani ismeretek stb.) kapcsolatos szak- és szépirodalmi könyvek, kézikönyvek, tankönyvek és -jegyzetek, évkönyvek, szakdolgozatok, szakmai folyóiratok, kották, hanglemezek, hang- és videó-kazetták, CD-k, DVD-k, fotóalbumok körére terjed ki.

A könyvtár több neves táncművész és táncművészeti szakíró ajándékát illetve hagyatékát őrzi. Ezek közül is kiemelkedik Lőrinc György (balett-táncos, koreográfus, balettmester, az Állami Balett Intézet alapító igazgatója, a Magyar Állami Operaház balett-igazgatója), dr. Körtvélyes Géza (tánctörténész, esztéta, a filozófiai tudományok kandidátusa, a zenetudományok doktora, a Magyar Táncművészek Szövetségének főtitkára, főiskolai tanár), valamint Hézső István (Hollandiában élő tánctörténész, tánckritikus) hagyatéka.

A könyvtár 2018. augusztusától egy szervezeti egységet alkot az egyetem tánctudományi kutatóközpontjával, 2019. februárjától pedig az újonnan alakult szaklevéltár is ebbe a szervezeti egységbe tartozik.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Szaklevéltára őrzi és feltárja az egyetem és jogelődjei történeti értékű iratanyagát, melyet megfelelő feltételek mellett a történeti kutatások rendelkezésére bocsát.

A szaklevéltári kutatáshoz előzetes egyeztetés szükséges.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tánctudományi Kutatóközpontja egyrészt helyszínt biztosít az egyetemen folyó tánctudományi kutatások számára (beleértve ebbe a levéltári kutatást is), másrészt aktív részt vállal a tudományos programok (szimpóziumok, konferenciák stb.) szervezésében és lebonyolításában.

A tánctudományi kutatóközpont igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges.

A Tánctudományi Kutatóközpontról itt olvashat bővebben