Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Alapszolgáltatások

Könyvtárunk alapszolgáltatásait beiratkozás nélkül igénybe veheti, aki a Regisztrációs lapot kitöltötte és aláírásával elfogadta a Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatban (Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet) foglalt feltételeket és előírásokat, illetve vállalta azok betartását.  Elolvashatják a Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat (egyetemi hallgatók, gimnáziumi tanulók és törvényes képviselőik részére készített) rövid kivonatát is. A regisztráció ingyenes.

Helyben használat
A könyvtár szabadpolcos állományát, olvasótermét, kölcsönzői tereit és egyéb helyiségeit minden könyvtárlátogató szabadon használhatja olvasásra, tanulásra, kutatásra.

Számítógép- és internethasználat

A számítógépek a könyvtári nyitvatartás ideje alatt folyamatosan üzemelnek, de a géphasználatot előzetesen jelezni kell a könyvtárosnál.
A könyvtárhasználóknak se a számítógépet, se a monitort nem kell kikapcsolni, lezárásukat a könyvtár nyitvatartásának végeztével a könyvtárosok végzik.

A számítógépek Windows 7 operációs rendszerben működnek és a felhasználók a Mozilla Firefox, Google Chrome és Microsoft Office programokkal dolgozhatnak. A gépeket központi tűzfal és vírusirtó program védi.

A használók az általuk létrehozott dokumentumokat merevlemezre, vagy pendrive-ra menthetik. Zenehallgatáshoz fejhallgató kérhető a könyvtárostól. A számítógépekhez semmilyen egyéb eszköz nem csatlakoztatható.

A számítógépek hardverkonfiguráció-megbontása és egyéb módon való rongálása tilos! A gépek nem rendeltetésszerű használata, rongálása a könyvtár használatából való kizárást és fegyelmi következményeket von maga után!

Tájékoztatás
A könyvtár katalógusainak, gyűjteményének megismeréséhez és használatához kérheti a könyvtáros segítségnyújtását. A könyvtár honlapján keresztül igénybe veheti hírlevél és RSS szolgáltatásunkat, böngészhet digitális katalógusunkban.

Előjegyzés
A kölcsönzésben lévő, előjegyzett dokumentumokról beérkezésük után értesítést küldünk.