Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Kölcsönzés és hosszabbítás

1. Ki kölcsönözhet és hogyan?

Kölcsönzésre csak beiratkozott könyvtárhasználók jogosultak.

A szabadpolcon elhelyezett könyvtári dokumentumokat az olvasó maga választja ki és adja át kölcsönzésre a könyvtárosnak. A kiválasztáshoz kérheti a tájékoztató könyvtáros segítségét.

Az egyetemmel tanulói, hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban állók részére a kölcsönzés térítésmentes, mások számára letéti díjhoz kötött.

A letéti díj mértéke a kölcsönözni kívánt dokumentum eszmei értéke szerint, egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra.

Nem kölcsönöz a könyvtár az olvasónak az alábbi esetekben:
▪ 1-nél több lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála
▪ a könyvtárral szemben egyéb tartozása van
▪ a könyvtár peres eljárást folytat ellene
▪ érvénytelen a könyvtári tagsága

2. Kölcsönözhető dokumentumok

Kölcsönözhetők mindazon dokumentumok, melyek nem esnek korlátozás alá.

Nem kölcsönözhetők az alábbi dokumentumok:
▪ a kézikönyvtár kötetei
▪ hagyatékok
▪ levéltári anyagok
▪ fényképalbumok
▪ szakdolgozatok
▪ különösen nagy értékű dokumentumok

Csak az egyetem oktatói és hallgatói, diákjai részére kölcsönözhetők:
▪ tankönyvek és oktatási segédanyagok

Csak az egyetem oktatói részére kölcsönözhetők:
▪ 1945 előtt kiadott dokumentumok
▪ a főiskolai táncképzés tanmeneteit, évfolyamait tartalmazó külön gyűjtemény
▪ időszaki kiadványok, folyóiratok

(A Külföldi Szemle, Táncművészet, Táncművészeti Dokumentumok, Tánctudományi Közlemények, Tánctudományi Tanulmányok, Zene Zene Tánc szélesebb körben is kölcsönözhető, amennyiben az adott számból vagy évfolyamból 2-nél több példány van a könyvtár birtokában.)

3. Kölcsönzési idő és a kölcsönözhető dokumentumok száma

1 hónapra legfeljebb 5 db dokumentum kölcsönözhető egyszerre.
A kölcsönzési határidő legfeljebb 2 alkalommal meghosszabbítható.

Audiovizuális dokumentumok és folyóiratok legfeljebb 1 hétre kölcsönözhetők.
A kölcsönzési határidő legfeljebb 1 alkalommal hosszabbítható meg.

Az egyetem oktatói és tanárai a fentieken kívül legfeljebb 5 db tankönyvet, illetve -jegyzetet is kölcsönözhetnek a tanév végéig.

Az egyetem főállású oktatói további 5 db oktatási segédanyagot, szakkönyvet is kölcsönözhetnek még a tanév végéig.

Az egyetem Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégium tanulói a közoktatásban szükséges tankönyveiket könyvtári könyvként kapják meg (kölcsönzik). A tanév kezdetén a könyvtárban vehetik át és a tanév vége előtt a könyvtárba kell visszahozni őket. Ettől eltérni csak a könyvtárvezető engedélyével lehet.

Az egyetem végzős hallgatói legkésőbb a záróvizsga napjáig kötelesek könyvtári tartozásaikat rendezni. A hallgató addig nem veheti át oklevelét, amíg tartozása van.

4. Hosszabbítás

A kölcsönzés időtartama a kölcsönzési határidő lejárta előtt – legfeljebb 2 (audiovizuális dokumentumok esetében 1) alkalommal – meghosszabbítható.

A hosszabbítás módja:
▪ személyesen
▪ telefonon
▪ interneten keresztül

Nem lehetséges a hosszabbítás, ha
▪ a beiratkozás érvényessége lejárt
▪ 1-nél több lejárt érvényességű dokumentum van az olvasónál
▪ a hosszabbítások számát kimerítette

Késedelmi díj: dokumentumonként 50 Ft/nap

5. Kölcsönzött dokumentum elvesztése, megrongálódása

A kölcsönzött dokumentum elvesztése, súlyos megrongálódása esetén a használó köteles a kárt megtéríteni.

A kár megtérítésének két módja lehetséges:
▪ Az elveszett vagy megrongálódott dokumentum teljesen azonos, könyvtári használatra alkalmas példánnyal való pótlása.
▪ A dokumentum értékének megtérítése. (Az érték megállapítása a dokumentum újjal való pótlásának bekerülési értéke szerint, egyedi elbírálás alapján történik.)