Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Könyvtárközi kölcsönzés

1. A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának olvasói számára

Könyvtárközi kölcsönzés segítségével olvasóink az egyetem könyvtárában nem található, de más könyvtárak állományában meglévő nyomtatott dokumentumokhoz juthatnak hozzá.

A szolgáltatást igénybe vehetők köre:
A szolgáltatást azok a beiratkozott olvasók vehetik igénybe, akik a kutatómunkájukhoz, tanulmányaikhoz szükséges szakirodalmat könyvtárközi kölcsönzés útján tudják csak beszerezni és vállalják ennek feltételeit.

Könyvtárközi kölcsönzés útján kérhető dokumentumok:
Könyvtárközi kölcsönzéssel csak olyan dokumentumokat igénylését vállaljuk, amelyek a Magyar Táncművészeti Egyetem és más budapesti székhelyű nyilvános könyvtár állományában nem találhatók meg. Dokumentumtípus szerint kérhető könyv, illetve valamilyen részdokumentum (pl. folyóiratcikk) másolata.

A könyvtárközi kölcsönzés indítása:
Miután az olvasó meggyőződött arról, hogy a szükséges dokumentum a fent említett könyvtárakban nem áll rendelkezésére, könyvtárközi kéréssel fordulhat hozzánk. Az igényelt dokumentum adatait a könyvtár által kibocsátott kérőlapon adhatja le.

Az Olvasói kérőlap letölthető innen.

Az igényelt dokumentumhoz való hozzáférés módja:
Miután könyvtárunk felkutatta az igényelt dokumentum lelőhelyét, továbbítja a kérést a dokumentummal rendelkező hazai könyvtár, illetve külföldi lelőhely esetén az Országos Széchényi Könyvtár felé. (Magyarországi kölcsönzés esetén egy-két hét átfutási időre kell számítani, míg külföldi kölcsönzés esetén ez hónapokat is igénybe vehet.)

A dokumentum megérkezésekor az egyetem könyvtára értesíti a kérő olvasót, majd a küldő könyvtár által megszabott feltételekkel és határidővel az olvasó rendelkezésére bocsátja a kért dokumentumot.

A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentum kölcsönzési ideje:
A határidőt a kölcsönadó könyvtár határozza meg, amely magyarországi kölcsönzésnél általában 3 hét, de ettől eltérő is lehet. Külföldi kölcsönzésnél általában ennél rövidebb idő áll rendelkezésre. A határidő betartása fontos és kötelező!

A szolgáltatás díja:
A könyvtárközi kölcsönzés során felmerülő költségeket a szolgáltatást kérő olvasónak kell vállalnia és – a küldő könyvtár által kiállított számla alapján – a dokumentum átvételekor kell megfizetnie.

2. A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának állományából más könyvtárak számára

Könyvtárunk állományából olyan könyvtárakat is kiszolgálunk a könyvtárközi kölcsönzés keretein belül, amelyek vállalják a kölcsönzési feltételek betartását.

Kéréseket elfogadunk levélben (hagyományos könyvtárközi kérőlapon) vagy elektronikusan (konyvtar@mte.eu címen).

Dokumentumtípus szerint kérhető könyv, illetve valamilyen részdokumentum (pl. folyóiratcikk) másolata. Fénymásolat – kotta és szakdolgozat kivételével – az eredeti formában nem kölcsönözhető dokumentumokból is kérhető.

Audiovizuális dokumentumok könyvtárközi kölcsönzését nem vállaljuk.

A Könyvtári kérőlap letölthető innen.