Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Beiratkozás

Könyvtárunkba minden iskoláskorú, vagy idősebb magyar állampolgár és Magyarországon tanulói, hallgatói, illetve munkavállalói jogviszonnyal rendelkező külföldi állampolgár beiratkozhat, aki érvényes regisztrációs lappal rendelkezik és kitölti a beiratkozási nyilatkozatot.

1. A Beiratkozási nyilatkozat (a Regisztrációs lappal együtt) letölthető innen. Enrollment Stetement (with Registration Form) can be downloaded here.
A Beiratkozási nyilatkozathoz (és a Regisztrációs laphoz) kitöltési minta letölthető innen. Filling Pattern to Enrollment Statement (and to Registration Form) can be downloaded here.

A Beiratkozási nyilatkozat a Regisztrációs lappal együtt érvényes.

14 éven aluliak beiratkozásához a törvényes képviselő (szülő, nevelő) személyes jelenléte, 14-18 év közöttiek beiratkozásához a törvényes képviselő (szülő, nevelő) írásbeli hozzájárulása (vagy jelenléte) szükséges.

A beiratkozás a beiratkozástól számított 1 naptári évre szól. (Az egyetemmel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló könyvtárhasználók beiratkozását az egyetemen folytatott tanulmányaik végéig, az egyetemmel munkavállalói jogviszonyban állók beiratkozását munkaviszonyuk végéig nem szükséges megújítani.)

A beiratkozás (illetve a beiratkozás hosszabbításának) dátumát és a megfizetett beiratkozási díj összegét a könyvtáros rávezeti a Beiratkozási nyilatkozatra és kézjegyével hitelesíti azt.

A Beiratkozási nyilatkozat aláírója tudomásul veszi, hogy a kölcsönzés (hosszabbítás, tartozások stb.) nyilvántartása számítógépen, a HunTéka integrált könyvtári rendszerben történik. Aktuális kölcsönzéseiről, hosszabbításairól, tartozásairól bizonylat nyomtatását kérheti a könyvtárostól.

A Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat kivonata (egyetemi hallgatók, gimnáziumi tanulók és törvényes képviselőik részére) letölthető innen.

2. Beiratkozási díj

a) A Magyar Táncművészeti Egyetemmel tanulói, hallgatói illetve munkavállalói jogviszonyban nem álló személyek részére a beiratkozás díja:

  • felnőtt …………………………………………….. 4.000 Ft/év
  • 18 év feletti diák
    és 70 év alatti nyugdíjas ……………… 2.500 Ft/év
  • 18 év alatti diák
    és 70 év fölötti nyugdíjas ……………. 1.500 Ft/év
  • könyvtári, levéltári, múzeumi
    és oktatásban dolgozó részére …. ingyenes

b) A Magyar Táncművészeti Egyetem tanulói, hallgatói, oktatói és dolgozói részére: ingyenes

3. Olvasójegy

Beiratkozott olvasóink könyvtári tagságuk igazolására sorszámozott olvasójegyet kérhetnek. Az olvasójegy a beiratkozási időszak tartamára (ld. fent) érvényes. Az érvényességi idő a beiratkozás megújításával automatikusan meghosszabbodik.

Az olvasójegy névre szól és másra át nem ruházható.

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni a könyvtárban. A bejelentés után az elveszett olvasójegy használatát a könyvtár letiltja.

Az elveszett olvasójegy pótlásáért 250 Ft pótdíjat kell fizetni.