Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Regisztráció

A könyvtári szolgáltatások igénybevétele előtt a felhasználónak Regisztrációs lapot kell kitöltenie. A Regisztrációs lap aláírásával a könyvtárlátogató – 18 éven aluli személyek esetében a törvényes képviselő (szülő, nevelő) – vállalja a Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatban (Szervezeti és működési szabályzat 2. sz. melléklet) foglalt feltételek és előírások elfogadását és betartását.

A Regisztrációs lap (+ Beiratkozási nyilatkozat) nyomtatvány letölthető innen. Registration Form (+ Enrollment Stetement) can be downloaded here.
A Regisztrációs laphoz (+Beiratkozási nyilatkozathoz) kitöltési minta letölthető innen. Filling Pattern to Registration Form (+ Enrollment Statement) can be downloaded here.
A Törvényes képviselő (szülő, nevelő) Hozzájáruló nyilatkozata letölthető innen.

A Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat kivonata (egyetemi hallgatók, gimnáziumi tanulók és törvényes képviselőik részére) letölthető innen.

A regisztrációhoz a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

 • 14 év alatt:
  a törvényes képviselő (szülő, nevelő) személyi igazolványa, vagy
  személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, vagy
  2001. január 1. után kiadott útlevele és lakcímkártyája
  A regisztrációhozhoz a törvényes képviselő (szülő, nevelő) jelenléte szükséges!
 • 14-18 év között:
  személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy
  2001. január 1. után kiadott útlevél és lakcímkártya
  és a törvényes képviselő (szülő, nevelő) írásbeli hozzájárulása
 • 18 év fölött:
  személyi igazolvány, vagy
  személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy
  2001. január 1. után kiadott útlevél és lakcímkártya, vagy munkáltatói igazolás

A személyes adatokban történt változásokat a könyvtárhasználónak (illetve törvényes képviselőjének) haladéktalanul jeleznie kell a könyvtár felé.

A regisztráció ingyenes.

Az MTE Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont egységes Adatkezelési tájékoztatója letölthető innen.