Szervezet

Szabályzatok és stratégiák

Az egyetem működése és szervezete szempontjából a legfontosabb szabályozó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SzMSz). Ez az a normaanyag, ami konkrét intézmény szintjén képezi le a felsőoktatási törvény rendelkezéseit. Ebben nevesíti az intézmény minden egyes szabályozási témakörben azokat az eljárásokat, részletszabályokat, amelyek meghatározzák az intézmény gyakorlati működésének kereteit és rendjét. Az SzMSz részei: a szervezeti és működési rend, a foglalkoztatási követelményrendszer és a hallgatói követelményrendszer.

A Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei:

Szervezeti és működési rend,foglalkoztatási követelményrendszer

MTE Szervezeti és Működési Szabályzat
Hallgatói Követelményrendszer
HKR módosítás

2. számú melléklet
MTE Organogram

3. számú melléklet
Minőségpolitika
Minőségirányítási_Szabályzat
41_2020. sz határozat
8. számú melléklet
Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat
12. számú melléklet
A Magyar Táncművészeti Egyetem „Professor Emeritus” cím adományozásának szabályzata
13. számú melléklet
Erasmus szabályzat
14. számú melléklet
Teljesítményértékelési Szabályzat

Belső szabályzatok:

A fizikai érintkezés szabályai
A Képernyő Előtti Munkavégzés Szabályzata
Adatkezelési szabályzat (Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról)
Ajándékok meghívások elfogadásának rendjére vonatkozó szabályzat
Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
Az Egyetem üzemeltetésében lévő gépjárművek hivatali- és magáncélú használata
Beszerzési szabályzat
Bizonylati rend
Eszközök és források értékelési szabályzata
Etikai Kódex 2020
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Házirend a pedagógusképzéshez
Házirend a szakmai képzéshez
Információátadási szabályzat
Informatikai szabályzat
Iratkezelési szabályzat
Katasztrófavédelmi szabályzat
Kegyeleti szabályzat
Kiküldetési szabályzat
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
Kötelezettségvállalás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Követeléskezelési szabályzat
Közbeszerzési szabályzat
Kutatásetikai szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
MTE Campusán működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzat
MTE és NFGK A közérdekű adatok nyilvánosságának rendje szabályzat
MTE és NFGK közalkalmazotti szabályzata
MTE használatában lévő elektromos gépjárművek hivatali és magáncélú használata
MTE honlapjának működtetésének rendjéről szóló szabályzat
MTE Irattári és levéltári helyiségek használatáról szóló szabályzat
MTE Szabályzat a tankönyvellátás rendjéről_2021
Mobiltelefonok használatának rendjéről szóló szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Önköltségszámítás Rendjére Vonatkozó Szabályzat
Parkolási Szabályzat
Pénz-és Értékkezelési Szabályzat
Reprezentáció kiadások szabályzata
Stipendium Hungaricum Szabályzat
Számlarend
Számviteli politika
Teljesítményértékelési Szabályzat
Tudományos Diákköri Szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Vagyongazdálkodási szabályzat
Vagyonnyilatkozat-Tételi Szabályzat

Ellenőrzéssel kapcsolatos szabályzatok:

A szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje
Belső ellenőrzési kézikönyv 2019
Belső kontrollrendszer szabályzata
Integrált kockázatkezelési szabályzat

 

Stratégiák

Esélyegyenlőségi Stratégia

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, semmilyen módon hátrányos megkülönböztetés ne érhesse. A Magyar Táncművészeti Egyetem az egyenlő bánásmód érvényesítése céljából elkészítette Esélyegyenlőségi Stratégiáját.

A Stratégia célja, hogy kiküszöbölje a diszkrimináció megnyilvánulásának bármely formáját. Amennyiben valamely munkavállalót, vagy hallgatót hátrányos megkülönböztetés ér, panasszal élhet, melyet az Esélyegyenlőségi Bizottság kivizsgál.