Szervezet

Intézményi testületek

Esélyegyenlőségi Bizottság

jogalap: Esélyegyenlőségi terv IV.1. pont
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Tagok:
–  Juhász Zoltán egyetemi adjunktus
–  Konkolyné Kovács Ilona PhD egyetemi docens
–  Pataki-Tóth Eszter művésztanár
–  Solczi Zsuzsanna főkönyvi könyvelő
–  HÖK jelölt: Horváth Bence egyetemi hallgató

 

Etikai Bizottság

jogalap: Etikai Kódex VII/1. és IX/2. pont
időtartam: 2019. január 30. – 2022. december 18.

Belső tagok:
–  Fügedi János PhD főiskolai tanár (a Bizottság elnöke)
–  Kovács Péter munkaügyi ügyintéző
–  Rémi Tünde egyetemi adjunktus, Harangozó-díjas
–  Volf Katalin főiskolai docens, művészeti vezető, Kossuth-díjas
–  HÖK jelölt: Kaszab Zoltán Bence egyetemi hallgató

Külső tagok:
– Bajári Levente Harangozó-díjas balettművész, magántáncos
– Bonifert Katalin Harangozó-díjas néptáncművész, tánckarvezető
– Czene-Bánhidi Petra versenytáncos, táncpedagógus
– Szent-Ivány Kinga Harangozó-díjas táncművész, táncpedagógus

Póttagok:
–  Csizmadia Tamás művésztanár
–  Kalmár Attila főiskolai docens, Harangozó-díjas
–  HÖK jelölt: Szabó Áron egyetemi hallgató

Fenntartói Tanács
Jogalap: Szmsz 19/a §

Tagok:
– Gáspár Emese rektorhelyettes
– Ágoston-Vas Ottilia Központi Gimnáziumi Igazgató
– Barna Márton képzésfejlesztési és innovációs rektorhelyettes, többcélú köznevelési intézmény igazgatója, kabinetvezető

 Kutatásetikai Bizottság

jogalap: Kutatásetikai eljárás rendjéről szóló szabályzat III. 1. pont
időtartam: 2021. február 01. – 2024. január 31.

Elnök:  Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető

Tagok:
– Fügedi János PhD főiskolai tanár
– Krakkóné Szászi Beáta egyetemi tanársegéd
– Széll Rita PhD egyetemi docens
– Szitt Melinda mesteroktató

Kreditátviteli Bizottság

jogalap: HKR 140.§ (3) bek.
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Elnök:  Kovács Henrik PhD egyetemi docens

Tagok:
– Csillag Pál mesteroktató
– Horváthné Major Rita főiskolai tanár
– Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető
– Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
Titkár: hivatalból a tanulmányi osztályvezető

Minőségfejlesztési Bizottság

jogalap: Minőségfejlesztési Program 3.3. pont
időtartam: 2019. február 1. – 2022. január 31.

Elnök:   Gáspár Emese rektorhelyettes

Tagok:
– Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
– Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Szőnyi Eleonóra egyetemi tanár

Művészeti Tanács

jogalap: Magyar Táncművészeti Egyetem szervezeti és működési szabályzata 127 §
időtartam:

Elnök: Volf Katalin c. főisk. tanár, művészeti vezető, elnök

Tagok:
– Barna Mónika mesteroktató, c. egy. docens
– Brieber Éva mesteroktató
– Hortobágyi Gyöngyvér főiskolai tanár
– Kalmár Attila egyetemi adjunktus
– Kováts Tibor főiskolai docens
– Lőrinc Katalin DLA, egyetemi tanár
– Macher Szilárd DLA, egyetemi tanár
– Molnár Márta PhD, egyetemi tanár
– Reich Margit mesteroktató, c. egy. docens
– Schanda Beáta művészeti menedzser, titkár

Tudományos Diákköri Tanács

jogalap: Tudományos diákköri szabályzat 2. § (5. bek.)
időtartam: 2020. november 04. – 2023. október 31.

Elnök:  Horváthné Major Rita főiskolai tanár

Tagok:
– Kazinczy Eszter címzetes egyetemi docens
– Kovács Henrik PhD egyetemi docens
– Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens
– Papp-Danka Adrienn PhD egyetemi docens
HÖK delegált:  Horváth Léna egyetemi hallgató
Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

Tudományos Tanács

jogalap: SZMSZ 133. §
időtartam: 2020. január 01. – 2021. augusztus 31.

Elnök:  Fügedi János PhD főiskolai tanár

Tagok:
– Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető
– Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető
– Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Németh András DSc professzor emeritus
– Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens
– Ónodi Béla DLA egyetemi docens
– Sándor Ildikó PhD egyetemi docens
– Sirató Ildikó PhD egyetemi docens
Titkár:  Ledniczky Bea tudományos titkár

Oktatásinformatikai és Módszertani Bizottság

Elnök: Papp-Danka Adrienn PhD egyetemi docens, Pedagógia és Pszichológia Tanszék

Tagok:
– Barna Márton kabinetvezető, Kancellári Kabinet
– Csillag Pál mesteroktató, Klasszikus Balett Tanszék
– Fügedi János PhD főiskolai tanár, Néptánc Tanszék
– Herke Péter könyvtárvezető, Vályi Rózsi Könyvtár
– Lakatos János óraadó oktató, Moderntánc és Színházi Tánc Tanszék
– Lanszki Anita PhD tanszékvezető egyetemi docens, Pedagógia és Pszichológia Tanszék
– Lévai Péter mesteroktató, Néptánc Tanszék

Egészségfejlesztő Központ Szakmai Tanácsadó Testülete
Tagok:
– Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes
– Végh Krisztina címzetes egyetemi docens, Kiváló Művész
– Szitt Melinda egyetemi tanársegéd, doktorandusz