Szervezet

Művészetelméleti Tanszék

Tanszékvezető:

A tanszék a hallgatók elméleti képzéséért felelős a művész- és pedagógusképzésben, a BA és MA szakokon egyaránt. Feladata a hallgatók általános és szakmai műveltségének megalapozása, fejlesztése, továbbá felkészítésük a zene- és táncművek, képzőművészeti alkotások értő befogadására és elemzésére, az önálló véleményalkotásra és tájékozódásra a művészetek világában.

A tanszék szak-gazdája a MA tánctörténet tanár szaknak, amely 2014-ben először indult Magyarországon.

A tanszék tanárai a különböző művészetelméleti (tánc, zene, képzőművészet, irodalom, színház, film) ismeretek átadása mellett művelődéstörténeti valamint mozgásbiológiai, és kulturális menedzsment kurzusokat is tartanak és kutatás-módszertani jártasságot nyújtanak a hallgatóknak. A nemzetközi csoportoknál angol nyelven folyik az oktatás.

A tanszék fontos feladata a szakdolgozatok és portfoliók gondozása és irányítása, illetve a hallgatók bevonása a táncelméleti kutatásokba. A tanszéken oktató tanárok saját tudományos kutatásaik mellett részt vesznek az oktatásfejlesztésben, szakakkreditációs anyagok elkészítésében, a tankönyvírásban, illetve Tánctudományi Kutatóközpont munkájában. A tanszékhez tartozik a főiskola tudományos folyóirata a Tánctudományi Közlemények.

Az Elméleti tanszék rendszeresen szervez műhelykonferenciákat, szakmai találkozókat, szimpóziumokat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

tánctörténet tanár MA képzés

A tanszék oktatói

egyetemi tanár

Dr. Bolvári-Takács Gábor
Dr. Lőrinc Katalin

főiskolai tanár

Dr. Gelenczey-Miháltz Alirán
Horváthné Major Rita

egyetemi docens

Dr. Bólya Anna Mária
Konkolyné Dr. Kovács Ilona
Dr. Nagy Péter Miklós
Schanda Beáta
Dr. Sirató Ildikó

egyetemi adjunktus

Dr. Hámori Katalin
Szögi Csaba
Dr. Retkes Attila

tanársegéd

Gara Márk

egyetemi magántanár

Dr. Beke László
Dr. Károly Róbert

A tanszék óraadó oktatói

Fuchs Lívia címzetes egyetemi docens
Hegedűs Sándor címzetes egyetemi docens
Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens

Címzetes egyetemi tanár

Patrizia Veroli

Oktatott tárgyak

Díszlet- és jelmeztörténet
Irodalomtörténet
Színháztörténet
Drámatörténet
Kutatásmódszertan
Táncműelemzés
Egyetemes és magyar tánctörténet
Kommunikáció
Vallástörténet
Filmtörténet
Művelődéstörténet
Zeneelmélet
Művészettörténet
Zenetörténet