Szervezet

Társastánc és Divattánc Tanszék

Tanszékvezető: Hájas Katalin

A tanszék céljai és feladatai

A társastánc képzésben a tanszék célja cél, hogy az alapfokú művészetoktatás számára szakmailag, pedagógiailag és pszichológiailag felkészült társastánc-pedagógusokat képezzen. További célja emellett, hogy megalapozza a ritmus tér-térforma fogalmainak kialakítását és tudatosítását, ezzel fejlesztve a tanulók, hallgatók mozgáskészségét, önfegyelmét, kommunikációs képességét, játékbátorságát – mindezt a társastánc formanyelvén keresztül.

A szak kiemelkedő feladata, hogy elősegítse a szocializációs folyamatokat, melyeket a leendő tanítványok könnyedén interpretálnak. A társastánc-formanyelv technikailag pontos kivitelezése, mozdulatainak elemzése jelenti a pedagógusképzés fő részét. A társ fogalma, az együttműködés szabályai a különböző improvizációs feladatok segítségével létrejött Flow érzésen keresztül a zene és a mozgás együttes lüktetésével a latin-amerikai és standard táncok könnyedén, szinte észrevétlenül beépülnek a táncosok már technikailag tudatosan felépített mozgáskultúrájába, felszabadulnak, önfeledtebben és bátrabban fejezik ki érzéseiket. A végzett hallgatók versenyképes tudást kapnak, amelyet továbbadhatnak a művészeti oktatásban, valamint a hazai és nemzetközi társastánc-versenytánc mozgalomban résztvevőknek. Mindezek birtokában képzett táncosaink jóval nagyobb eséllyel indulnak a munkaerőpiacon is.

A divattánc képzésben a tanszék feladata, hogy naprakész, a trendekhez igazodó tudást adjon, megfelelve a munkaerőpiac aktuális elvárásainak. Ahhoz, hogy versenyképes táncos és próbavezető hallgatókat képezzünk, több táncstílus, technikai egység, strukturált, fuzionált, naprakész alkalmazása szükséges. Így az oktatás egyik fő célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék, és elsajátítsák a modern-, utcai táncok, színpadi és társastáncok rendszerébe tartozó táncstílusokat és táncformanyelveket. Mindezek együtt biztosítják a táncos képességének, készségeinek fejlesztését, ismereteinek bővítését. Fontos a különböző alkotások tudatos értelmezése, és az is, hogy legyen igény a társművészetek megismerése iránt. Mindemellett elengedhetetlen, hogy a táncos törekedjen a különböző táncstílusok technikai, testtudatos elsajátítására, valamint önmaga fejlesztésére. Az alkalmazott tudás, a motivált ismeretbefogadás és a művészi önkifejezés együtt biztosítják az utcai táncok, színpadi táncok és speciális páros táncok fuzionálási lehetőségét. Célunk, hogy a diploma megszerzése után hallgatóink hazai és nemzetközi szinten egyaránt felvegyék a versenyt.

 

A tanszék a következő szakok, illetve szakirányok szakgazdája:

táncos és próbavezető alapszak, divattánc specializáció

táncos és próbavezető alapszak, társastánc specializáció

tánctanár mesterszak, divattánc szakirány

tánctanár mesterszak, társastánc szakirány

A tanszék oktatói

egyetemi docens

Dr. Széll Rita

mesteroktató

Hájas Katalin tanszékvezető
Zsámboki Marcell címzetes egyetemi docens

egyetemi tanársegéd

Kézér Gabriella

művésztanár

Kósa Roland

Pirovits Árpád

óraadó oktatók

Késmárki Kálmán címzetes egyetemi docens

Baráth Károly

Bokor Attila

Dalotti Tibor

Papp Csaba

Rétes Edina

Safranka-Peti Zsófia

Schaub Ingrid

Tomcsányi Katalin