Szervezet

Klasszikus Balett Tanszék

Tanszékvezető
Kövessy Angéla

Tanszékvezető-helyettes
Brieber Éva

Tanszéki fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetés alapján
Columbus utca, Szakmai épület II. emelet

A Klasszikus balett Tanszék legfontosabb célja, szakmai feladata, hogy olyan sokoldalúan képzett táncművészeket képezzen, akik a táncművészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi táncéletben az előadóművészi tevékenységre.

A Tanszék feladata a balettművész előkészítő, a táncművész alapképzés (klasszikus balett szakirányon), valamint a klasszikus balettművész mesterképzés szakmai irányítása és felügyelete. A Tanszék tevékenységét rendkívül széles spektrumon látja el, hiszen a 9-10 éves balett növendékek pályára történő felkészítése, a főiskolai hallgatók művészi tanulmányainak és színpadi gyakorlatának szakmai irányítása, a pályájuk csúcsán lévő mesterszakon tanuló balettművészek továbbképzése igencsak eltérő feladatokat jelent.

A Tanszék kiemelt feladatának tekinti a tehetséggondozást, a hallgatók hosszú távú, sérülésmentes művészi munkára történő felkészítését, a magas szintű technikai tudás és előadó képesség kialakítását.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

táncművész alapszak klasszikus balett szakirány
klasszikus balettművész mesterszak

A tanszék oktatói

professor emerita
Borsa Miklósné Sebestény Katalin
dr. Popik Ervinné Boros Erzsébet

professor emeritus
Dózsa Imre

egyetemi tanár
Fodorné Molnár Márta PhD
Macher Szilárd DLA

egyetemi docens
Túri Sándor

főiskolai docens
Kováts Tibor
Volf Katalin címzetes főiskolai tanár

egyetemi adjunktus
Oláh Zoltán
Sóthy Virág

mesteroktató
Barna Mónika címzetes egyetemi docens
Brieber Éva
Csillag Pál
Murányi Judit
Dorkó Edina
Szitt Melinda

főiskolai adjunktus
Castillo Dolores

egyetemi gyakornok
Medvecz József
Somai Valér

művésztanár
Bakó Máté
Csizmadia Tamás
Erdős Andrea
Denis Murujev
Gyarmati Zsófia
Homolya Patrícia
Krajczár Balázs
Moldován Zsuzsanna
Németh Nikolett
Pőcze Eszter
Sinthavong Zsófia
Szigeti Gábor
Pataki-Tóth Eszter
Vdovicheva Tatiana

A tanszék óraadó oktatói

Horváth Adrienne Beáta
Kazinczy Eszter címzetes egyetemi docens
Szőnyi Eleonóra nyugalmazott egyetemi tanár
Tóth Rita
Varasdy Ernőné Bérczes Mária nyugalmazott egyetemi docens
Végh Krisztina címzetes egyetemi docens

Címzetes egyetemi tanárok

Kaszás Ildikó balettművész
Hűvösvölgyi Ildikó
Mák Magda balettművész
Orosz Adél balettművész
Téri Evelyn balettművész
Uhrik Dóra balettművész

Címzetes főiskolai tanárok

Aradi Mária balettművész
Harangozó Gyula balettművész
Kiss István balettművész
Pándi Gyula balettművész
Simon Mottram balettművész
Vámos György balettművész

Oktatott tárgyak

Klasszikus balett
Klasszikus balett módszertan
Pas de deux
Repertoire
Spicc technika
Előkészítő gimnasztika
Karaktertánc
Képességfejlesztés
Színészi játék
Történelmi társastánc