Szervezet

Moderntánc és Színházi tánc Tanszék

Tanszékvezető: Kalmár Attila

A Magyar Táncművészeti Egyetemen 1996 óta folyik modern szakirányú pedagógus képzés, 2007 óta pedig modern szakirányú felsőfokú művészképzés is. Utóbbival párhuzamosan a klasszikus balett szakon is kialakult a didaktikusan felépített modern / kortárs táncművészeti oktatás. A megnövekedett feladatok ellátására 2011-ben megalakult az önálló modern tánc tanszék.

A tanszék feladata, hogy a nemzetközi alkotó- és előadó művészeti igényeknek és az ezekhez naprakészen igazodó képzési trendeknek megfelelő tudással gazdagítsa a felsőfokú képzésben résztvevő művész- valamint pedagógus jelölteket.

Olyan technikai és stílus irányzatokkal ismerkedhetnek itt a hallgatók, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy bárhol, bármilyen műfajban és struktúrában versenyképes szakemberekké váljanak.

Így találkoznak a táncművész képzésben

  • modern tánc szakirányon: magas (heti átlag 20) óraszámban a 20. századi modern technikákkal (Graham, Limón, Cunningham, Art Jazz), kreatív módszerekkel (improvizáció, kontakt), valamint kortárs koreográfiákkal (repertoár);
  • klasszikus balett szakirányon: (heti 1-4 órában) modern alapozó technikákkal (IV., V. évfolyam), jazz és Limón irányzatokkal (VI.-VIII. évfolyam), valamint kortárs tánc repertoárral (VII-IX. évfolyam);
  • néptánc szakirányon: (heti 4 órában) általános modern és kortárs tánctechnikai ismeretekkel;

a táncos és próbavezető, valamint pedagógus képzésben:

  • BA képzésen (a modern szakirányon félévi átlag 72, színpadi tánc szakirányon 56, a klasszikus és divattánc szakirányokon 28 órában) modern technikák (Graham, Limón, Art Jazz), kortárs módszerek (kontakt, európai modern improvizáció) és kiegészítő technikák (jóga, Pilates, kreatív gyermektánc) sorával;
  • MA képzésen előbbiek módszertani és didaktikai vonatkozásaival.

A tanszék oktatói

egyetemi tanár
Lőrinc Katalin DLA

egyetemi docens
Topolánszky Tamás
Szigeti Oktávia

főiskolai docens
Kalmár Attila
Kulcsár Noémi

egyetemi adjunktus
Nagy Grácia

művésztanár
Grecsó Zoltán

tanársegéd
Gaál Mariann

A tanszék óraadó oktatói

Asztalos Dóra
Buday Melinda
Horváth Adrienn
Lakatos János
Szarvas Krisztina
Zachár Lóránd

Címzetes főiskolai tanárok

Juronics Tamás koreográfus