Szervezet

Néptánc Tanszék

Tanszékvezető: Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

A Néptánc Tanszék feladata valamennyi néptánc szakirányon is képzést nyújtó szak esetében a néptánc oktatás szakmai irányítása és felügyelete, a szakelméleti és szakgyakorlati tárgyak oktatásához szükséges személyi feltételek biztosítása, valamint az oktatás folyamatos tartalmi és minőségi fejlesztése a kutatótevékenység által. A Tanszék kifejezett célja a magyar néptánc alapjainak megismertetése mindazon hallgatókkal, akik más szakirányokon végzik tanulmányaikat.

A tanszék a következő szakok szak-gazdája

Táncművész alapszak néptánc szakirány
Néptáncművész mesterszak
Táncos-és próbavezető alapszak néptánc szakirány
Tánctanár mesterszak (120 kredit, 60 kredit) néptánc szakirány

A tanszék oktatói

professor emeritus

Brieber János professor emeritus

főiskolai tanár

Dr. Fügedi János
Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér

egyetemi docens

Dr. Kovács Henrik
Dr. Ónodi Béla
Dr. Sándor Ildikó

mesteroktató

Lévai Péter

egyetemi adjunktus

Dr. Dóka Krisztina
Juhász Zoltán
Rémi Tünde

főiskolai adjunktus

Appelshoffer János

tanársegéd

Héjja Bella

Művésztanár

Gyetvai Júlia
Sáfrán Balázs

Egyetemi gyakornok

Oláh Nóra
Dudás Dávid

egyetemi magántanár

Dr. Diószegi László
Dr. Ratkó Lujza

A tanszék óraadó oktatói

Harsányi-Sulyom László
Kővágó Zsuzsanna címzetes egyetemi docens
Nagy Tímea
Nemes Szilvia
Csurák Ildikó
Mikulics Ádám
Szilágyiné Ujlaki Marianna
Végső Miklós címzetes főiskolai docens

Címzetes egyetemi tanárok

Novák Ferenc koreográfus címzetes egyetemi tanár
Timár Sándor néptáncpedagógus, koreográfus címzetes egyetemi tanár

Címzetes főiskolai tanárok

Dr. Felföldi László néptánckutató címzetes főiskolai tanár
Zsuráfszky Zoltán koreográfus címzetes főiskolai tanár

Oktatott tárgyak

-A táncoktatás didaktikájának gyakorlata
-Alkotók-műhelyek-alkotások
-Csoportos tanítási gyakorlat
-Egybefüggő iskolai blokkgyakorlat
-Esetmegbeszélő gyakorlat módszertani szempontok szerint
-Folklórismeret
-Hungarian folkdances
-Kiegészítő tánctechnikák (Molnár technika)
-Koreográfia elemzés
-Kutatásmódszertan
-Magyar néptánc
-Mozdulatelemzés
-Népi ének – népzene
-Népi gyermekjátékok
-Néptánc
-Néptánc alapismeretek
-Néptánc elemzésre felkészítő tréning
-Néptánc módszertan
-Népzene
-Nemzetiségi táncok
-Portfólió
-Próbavezetési és koreográfiai ismeretek
-Repertoár
-Ritmusgyakorlat
-Táncfolklorisztika
-Táncgyakorlat
-Zeneelmélet-, zenetörténet
-Táncjelírás
-Színpadi ismeretek
-Szakdolgozati szeminárium
-Szokások
-Viselettörténet