Tudomány

Magyar Tánctudományi Társaság

A Magyar Tánctudományi Társaság 1990-ben jött létre a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos tagozatából. Tagjai között sorolható a magyar tánctudomány számos kiemelkedő személyisége, mint például Dienes Gedeon, Kaposi Edit, Körtvélyes Géza, Maácz László. A Társaság, tevékenységének folytatása, korábban kitűzött hiánypótló céljainak megvalósítása érdekében 2020. február 19-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Táncművészeti Egyetemen.

A közgyűlésen jelen voltak:

Beke László

Bolvári-Takács Gábor

Detre Katalin

Dóka Krisztina

Felföldi László

Fügedi János

Gál Eszter

Hegedűs Sándor

Kovács Henrik

Kővágó Sarolta

Kővágó Zsuzsa

Ledniczky Beáta

Lőrinc Katalin

Mizerák Katalin

Nagy Péter

Neumann Ilona (képviseltette magát)

Ónodi Béla

Pál-Kovács Dóra

Pálosi István

Székely Anna

Török Jolán

Várszegi Tibor

Vincze Gabriella

 

A közgyűlést Bolvári-Takács Gábor, az MTE rektora az alábbi  napirendi pontok szerint vezette le:

1.) Tájékoztatás az MTT új tagjairól.

2.) Az MTT székhelyének változása.

3.) Az új alapszabály elfogadása.

4.) Az elnökség megválasztása.

 

1.) Az MTT tagsága:

Régi tagok:

Ertl Péter

Felföldi László

Fügedi János

Halász Tamás

Kővágó Zsuzsa

Lőrinc Katalin

Neumann Ilona

Dr. Pónyai Györgyi

Török Jolán

 

Új tagok, akik leadták belépési nyilatkozatukat és jelen voltak a közgyűlésen:

Beke László

Bolvári-Takács Gábor

Detre Katalin

Dóka Krisztina

Gál Eszter

Hegedűs Sándor

Kovács Henrik

Dr. Kővágó Sarolta

Ledniczky Beáta

Dr. Mizerák Katalin

Nagy Péter

Ónodi Béla

Pál-Kovács Dóra

Pálosi István

Székely Anna

Várszegi Tibor

Vincze Gabriella

Azon személyek tagfelvételi kérelmét, akik a Közgyűlésen nem jelentek meg személyesen, az újonnan megválasztott Elnökség a közgyűlést követő első ülésén megtárgyalta. A tagok sorába felvételt nyert:

Angelus Iván, Kazinczy Eszter, Kavecsánszki Máté, Ratkó Lujza.

2.) A közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság székhelye a 1145 Budapest, Columbus utca 87–89-re módosul (2./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat).

3.) A közgyűlés az MTT 2003. évben kelt alapszabályát hatályon kívül helyezte és új alapszabályt fogadott el (3./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat).

Az új alapszabály ITT tekinthető meg.

A közgyűlés 2020. évre 2000,-Ft/fő tagdíjat állapított meg (4./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat).

 

4.) A tisztújítás során a közgyűlés az alábbi elnökséget választotta meg (5./2020.02.19. sz. közgyűlési határozat):

– Fügedi János elnök;

– Dóka Krisztina elnökségi tag,;

– Nagy Péter Miklós elnökségi tag;

– Pál-Kovács Dóra elnökségi tag;

– Pálosi István elnökségi tag.

 

A Társaság titkári teendőit Ledniczky Bea látja el.

A megválasztott elnökség folyamatosan dolgozik a 2020. évi célok és feladatok kimunkálásán. Örömmel fogad javaslatokat és kutatási terveket, amelyeket a ledniczky.bea@mte.eu címre lehet elküldeni.